Elever fra Grønland
De grønlandske huse har vejledningsforpligtigelsen overfor de grønlandske elever, og vejledningen sker derfor i et samarbejde med disse.
Læs mere Grønlandske elever

Flygtninge- og indvandrerunge på efterskole
Læs mere

Sydslesvigske elever
Læs mere