Kontaktinformation

Om kurset

Dato: 26. november 2020

Pris

Kursuspris: Gratis

Projektet kultKIT giver støttemidler til foreninger, skoler, institutioner og initiativtagere, som ønsker at gennemføre dansk-tyske projekter inden for områderne kultur, uddannelse, idræt og fritid. Der kan også søges støtte til projekter, der involverer organisatoriske samarbejder, viden- og erfaringsudvekslinger, samt efteruddannelse.

Online informationsmøde for efterskoler den 26.november kl. 11.00-12.00 (primært efterskoler fra det sydlige Sjælland - kultkit regionen, men også Region Syddanmark og resten af Region Sjælland) - tilmeld her

Dansk-tyske projekter
kultKIT finansierer projekter i grænseregionen som skal øge interessen for nabolandet og give indblik i dets kultur og levemåde. Igennem mødet med sproget og dets anvendelse i autentiske situationer får deltagerne styrket motivationen til at forbedre deres nabosproglige kompetencer. kultKIT-projekter modtager i gennemsnit omkring 10.000 Euro i finansiel støtte.

Møder og forberedelse af samarbejde
kultKIT finansierer dansk-tyske møder mellem deltagere med fælles interesser, som ønsker at møde hinanden for første gang, lære hinanden at kende og gennemføre en fælles aktivitet.
Aktører, som allerede har besluttet at samarbejde, kan søge midler til forberedelsesmøder mht. planlægning og udarbejdelse af projektansøgninger.
Kultit modtager løbende ansøgninger om dansk-tyske møder og forberedelsesmøder. Den maksimale støttesum er 3.000 Euro.

Rådgivning og hjælp til udvikling
kultKITs kontaktpersoner rådgiver gerne ved udviklingen af projekter og udarbejdelsen af selve ansøgningen. De hjælper også gerne med at finde projektpartnere i Tyskland. Du finder ansøgningsblanketten, støttekriterierne og din kultKIT-rådgiver på hjemmesiden: www.kultkit.eu 

Formelle krav
kultKIT-projekter har altid en ansvarlig dansk og tysk projektaktør. Mindst én af aktørerne skal høre hjemme i kultKIT-regionen, og projekterne skal gennemføres i den såkaldte Interreg-regionen. Læs mere om vores tilskudsregler på kultkit.eu/tilskud/ - og husk at kontakte kultKIT for individuel rådgivning. Aktiviteter, der modtager støtte af kultKIT, skal være gennemført senest den 31. juli 2020.

Corona
kultKIT støtter projekter med viden om forsvarlig mødepraksis og tilbyder gratis værnemidler. Corona-situationen i Danmark og Tyskland vanskeliggør læring og kompetenceudviklingen med
personlige møder som ramme, derfor kan der søges om alternative projektformer, der i højere grad bærer præg af studieture med højt fagligt indhold.

Hvad er kultKIT
I Interreg 5A-Projektet kultKIT er 8 danske og tyske partnere fra Femern Bælt-regionen gået sammen i et paraplyprojekt. Formålet med kultKIT er at øge interessen for at lære nabosproget, fremme den
gensidige forståelse af dansk og tysk kultur og styrke den kulturelle integration i grænseregionen.

Læs mere om kultKIT her.
Kontakt projektleder Jeppe Pers jceper@naestved.dk +45 2346 6032