10. januar 2020

Skolerne skal varsle placeringen af sommerferien 2020

I forbindelse med overgangen til den nye ferielov er der optjent færre feriedage end normalt. Skolerne skal derfor varsle de ansatte om, hvornår de skal afholde ferie.

10. januar 2020

Særlige feriedages placering i ferieåret 2019/20

Fra 1. januar kan ledelsen bestemme, hvornår særlige feriedage skal afholdes i resten af ferieåret 2019/20, hvis det endnu ikke er aftalt med medarbejderen, hvornår dagene placeres.

10. januar 2020

Afklaring om udbetaling af betaling af særlig feriegodtgørelse

Nu er der indgået aftale om betaling af særlig feriegodtgørelse i forbindelse med overgangen til den nye ferielov og samtidighedsferie.

10. januar 2020

Ny guide: Sådan optager I grønlandske elever

Optager I grønlandske elever på skolen? Så kan I hente inspiration til processen i interviewguide fra Efterskoleforeningen.

10. januar 2020

Nyt regnskabsparadigme offentliggjort

Oplysninger om donatorer skal fremgå af årsrapporten, hvis skolen har modtaget donationer i 2019.

10. januar 2020

Landsstævnet bør planlægges som en 43. uge

Efterskoleforeningen anbefaler, at skolerne planlægger deres deltagelse i landsstævnet som uge 43 – altså udenom de tilskudsgivende 42 uger.

10. januar 2020

Nye ferieregler pr. 1. september 2020

I forlængelse af den nye ferielov, der træder i kraft pr. 1. september 2020, er der nu indgået en ny ferieaftale, og samtidig er ferievejledningen revideret.

10. januar 2020

Taksterne for 2020 foreligger nu

Afskaffelsen af omprioriteringsbidraget fastholdes, og driftstaksterne er derfor steget for første gang i flere år.

08. januar 2020

Tjenesterejser - nye satser

Der er fra årsskiftet kommet nye satser for transportgodtgørelse og time- og dagpenge.

06. december 2019

Hvad gør I, hvis elever får fnat?

Sundhedsstyrelsen har i 2019 udviklet informationsmateriale om håndtering af fnat på efterskoler.

06. december 2019

Tjenesteboliger er ikke omfattet af lejeloven – og der skal ikke indgås lejekontrakt

Efterskolernes tjenesteboliger reguleres efter reglerne for statens tjeneste- og lejeboliger. Desværre har vi set tilfælde af, at skolerne fejlagtigt har indgået kontrakter med brugeren, der henviser til lejeloven.

06. december 2019

Det er ikke lovligt at tage gebyr for at fremsende nyt afgangsbevis

Skolerne må ikke kræve gebyr for at fremsende afgangsbeviser til tidligere elever. Det har Undervisningsministeriet præciseret i et hyrdebrev.