30. april 2019

Organisationsaftalen for ledere ved efterskoler

Moderniseringsstyrelsen har udsendt den nye organisationsaftale for ledere på efterskoler. Aftalen er længe ventet, da den er gældende allerede fra 1. januar 2019, og medfører ændringer i lønsammensætningen, navnlig for viceforstandere og afdelingsledere. Du kan se de væsentligste regler her, ligesom du kan finde links til relevante skabeloner og regneark.

29. april 2019

Studievalgsportfolio

Elever i 8. til 10. klasse skal arbejde systematisk med en studievalgsportfolio frem mod deres uddannelsesvalg i 9. eller 10. klasse. Nyt materiale giver inspiration til arbejdet med studievalgsportfolio på efterskolerne.

29. april 2019

Afsluttende karakterer og Uddannelses-parathedsvurdering

Uddannelsesparathedsvurderingen skal registreres efter karaktergivningen. Det er vigtigt at rækkefølgen overholdes, da det letter processen for alle - også ungdomsuddannelserne.

26. april 2019

Ny kontingentmodel er vedtaget

Efterskoleforeningens generalforsamling 2019 vedtog en ny model for skolernes kontingentbetaling. Modellen har efterfølgende været i urafstemning, hvor 72 procent af de deltagende skoler også stemte FOR modellen.

26. april 2019

GDPR og skolens it – har I styr på det?

Undervisningsministeriet har før påske offentliggjort en rapport om implementeringen af den nye persondatalov (baseret på EU's forordning om beskyttelse af persondata, GDPR) på skoler.

23. april 2019

Den nye organisationsaftale for ledere er nu offentliggjort

Tirsdag før påske blev den længe ventede Organisationsaftale for ledere på efterskoler mv. endelig offentliggjort af Moderniseringsstyrelsen. Skolerne må nu begynde at administrere efter den. Efterskoleforeningen er på vej med hjælpeværktøjer.

09. april 2019

Helt på toppen: Velkommen til lederkonferencen 2019

Lederkonferencen finder sted fra 29. - 31. oktober i Skagen. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

08. april 2019

Huslejestigninger pr. 1. august 2019

Skoler skal varsle huslejestigning til brugere af tjeneste- og lejeboliger inden 1. maj.

08. april 2019

Nyt login-system vedr. tilskud til hjælpemidler og personlig assistance i Undervisningsministeriet

Adgangskoder til fagsystemet SPS2005 suppleres med Nemid-medarbejdersignatur

08. april 2019

Guide til optagelse af grønlandske unge

Har I den rette information? Læs mere i vores guide herunder.