De afsluttende standpunktskarakterer skal som udgangspunkt være givet (fx via KOMIT) inden de skriftlige prøver starter (dvs. senest søndag d. 5/5). Sekretæren/kontoret må derefter gerne så snart som muligt overføre dem til Karakterdatabasen.

Vejlederne skal derefter ind på optagelse.dk og lave den endelige UPV. De personlige og sociale forudsætninger, som blev indtastet i januar måned, står der stadig. Det vil sige, at der kun skal gøres noget, hvis der er ændringer.

Når de personlige og sociale forudsætninger er opdateret for alle elever, kan de nye karakterer hentes ind. Så snart karaktererne er hentet ind, laver optagelse.dk en automatisk vurdering, og denne sendes til elevens førsteprioritet.

Det vil sige, at jo før man gør ovenstående, jo før får uddannelsesstedet besked om elevens endelige UPV.
Som sagt er den nævnte rækkefølge også vigtig ift. at hjælpe ungdomsuddannelserne.

Fristen er stadig den 1. juni, men må gerne gøres inden.

Webinar
Den 14. maj afholdes et webinar om forårsprocessen i Optagelse.dk.