Rapporten viser, at skolerne administrativt set er langt, men at der er usikkerheder om håndteringen af elevernes data på en række områder. Det gælder særligt lærernes brug af gratis APPs, men også hvilke data om eleverne, man bør opbevare hvor.

Den konklusion flugter godt med det indtryk, de frie skoleforeninger har om skolernes arbejde med GDPR. I Efterskoleforeningen vil vi fortsat gerne kunne støtte op om skolernes implementering af forordningens krav. Derfor overvejer vi at udbyde en række temadage eller kurser for skolernes it-ansvarlige i efteråret.

For at forberede os bedst muligt, har vi i denne uge udsendt et kort spørgeskema om skolens status på GDPR ift. it-systemer og drift. Vi håber, at så mange skoler som muligt vil hjælpe os med viden. Svarfrist er fredag d. 3. maj 2019.

Læs Undervisningsministeriets rapport her