Hvert år kommer omkring 300 grønlandske unge på efterskole i Danmark. En del af dem falder fra og én af årsagerne kan findes i matchet mellem den unge og efterskolen. At sikre det rigtige match mellem den unge og efterskolen kan nemlig være svært på grund af den geografiske og til tider sproglige og kommunikationsmæssige afstand.

Ved optagelsen af danske unge er det som regel det personlige besøg på efterskolen, der gør udslaget. Her fornemmer de unge og familien stemningen, får stillet alle de nødvendige spørgsmål, og det er også her man kan få afstemt forventninger.

Grønlandske unge må ofte vælge efterskole alene ud fra hjemmesider og gode råd fra deres sociale netværk i Grønland. Nogles valg er bestemt af kontaktfamiliens bopæl, og det kan være tilfældigt både hvor meget viden om efterskoler, der er i de unges netværk, og hvor meget de grønlandske unge kender til de enkelte efterskoler.

I Efterskoleforeningen vil vi opfordre til, at efterskoler er ekstra opmærksomme, når grønlandske unge søger optagelse. Har I den rette information om den unge, og har den unge et godt nok indtryk af skolen til at kunne vælge? Hvilken form for hverdag og krav kan den unge forvente at møde? Og er der nogle faglige tilbud, f.eks. undervisning i dansk som andetsprog, som de unge har brug for?

Vi har udarbejdet en guide til optagelse af grønlandske unge, som kan downloades via vores hjemmeside. Vi håber, I kan få glæde af guiden her

Kommentarer eller input modtages gerne hos Maren Ottar Hessner på moh@efterskoleforeningen.dk