Moderniseringsstyrelsen har meldt nye satser ud for husleje, boligopvarmning og kontorholdsgodtgørelse. Huslejestigningen er beregnet til 0,9 % i forhold til det hidtil gældende bidrag inkl. tidligere reguleringer.
Varslingen af det forhøjede bidrag til medarbejdere i tjeneste- eller lejeboliger skal ske med 3 måneders varsel, dvs. inden 1. maj 2019, for at den regulerede leje kan være gældende fra 1. august 2019.

Læs cirkulæret her

Satserne for boligopvarmning og kontorholdsgodtgørelse er blevet reguleret pr. 1. april 2019.