Efterskoleforeningens formand Torben Vind Rasmussen glæder sig over, at bestyrelserne har fulgt generalforsamlingens vedtagelse.

Vedtagelsen betyder, at generalforsamlingen i 2020 skal stemme om taksterne til den nye model som led i godkendelsen af foreningens budget for 2021.

Urafstemningen er gennemført via elektronisk spørgeskema på e-mail direkte til skolernes bestyrelsesformænd i perioden 6. marts til 23. april 2019. Deltagelsesprocenten var 59 procent svarende til 141 skoler.

analyse