Som vi tidligere har skrevet om, fik lederne på de frie skoler, herunder efterskoler, som en del af overenskomstforhandlingerne i 2018 deres egen organisationsaftale.

Organisationsaftalen indeholder flere ændringer i forhold til tidligere, navnlig vedrørende ledernes løn. Selv om indholdet i aftalen har været kendt længe, så har skolerne ikke måttet administrere efter den, før den blev underskrevet i sin endelige form og offentliggjort af Moderniseringsstyrelsen.

Det er den nu blevet, og organisationsaftalen kan ses her

Efterskoleforeningen er i gang med at opdatere skabeloner til ansættelsesbrev for ledere og diverse lønaftaler. Desuden udarbejder vi sammen med de øvrige skoleforeninger et regneark, som skolerne kan anvende til at konvertere lønnen for lederne fra det gamle system til det nye. Så snart vi har materialet færdigt, lægger vi det på hjemmesiden og orienterer om det i Administrativt Nyt.