Efterskolernes vejledning er kendetegnet ved at være en integreret del af undervisningen – også kaldet integreret vejledning. Her samarbejder lærere og vejledere om opgaverne og har et fælles ansvar for vejledningsprocessen. Eleverne oplever på den måde, at der er en rød tråd i vejledningsprocessen, og at de selv er med i den.

I et projekt med titlen: Udvikling af portfolio i efterskolernes vejledning, der er finansieret af Undervisningsministeriet og Efterskoleforeningen, er der udviklet materiale, som giver bud på, hvordan den røde tråd kan skabes ved hjælp af en vejlednings- og portfoliometodik. Materialet giver samtidig bud på en introduktion om studievalgsportfolio til elever og forældre.

Materialet, som findes som PDF og i hæfteform (hæfte uddeles til deltagerne ved Vejlederkonferencen d. 15. og 16. september) handler bl.a. om, hvordan man kan understøtte eleverne i deres overgange til en ungdomsuddannelse og arbejdsliv, og hvordan en studievalgsportfolio kan blive et stillads i den proces. Der er også erfaringer fra tre skolers arbejde med studievalgsportfolio samt en skabelon, som kan bruges i planlægningen af en studievalgsportfolio-proces.

Endelig er der en elev- og forældrefolder til uddeling, som fortæller om en studievalgsportfolio.

Find materialet her