Ifølge grundloven skal der hvert år fremsættes et finanslovforslag inden udgangen af august. Da den nye regering først for nylig er blevet dannet, har det ikke været praktisk muligt at udarbejde et finanslovforslag for 2020, som afspejler regeringens økonomiske politik og politiske prioriteringer, som kan præsenteres inden udgangen af august måned.

Derfor fremsættes der alene et teknisk finanslovforslag for 2020, som indeholder ”bevillingsmæssige ændringer af aktivitetsbestemt og teknisk karakter”, men uden at konsekvenserne af regeringens prioriteter er indarbejdet. Politiske initiativer vil komme med i ændringsforslaget senere på året, når der har været tid til politiske drøftelser.

Efterskolerne må altså væbne sig med tålmodighed i forhold til eventuel afskaffelse af omprioriteringsbidraget og andre politiske initiativer. 

Læs hele nyheden på Finansministeriets hjemmeside