Fra 1. august har it-firmaet Atea fået opgaven med at levere udstyr til ordblinde elever – en opgave de overtager fra MV Nordic. I første omgang fortsætter Atea med at levere CD-ord og IntoWords. Skolen modtager altså her og nu de samme produkter til eleverne som hidtil.

Overgangen til det nye it-firma har desværre forsinket leveringen og givet ekstra arbejde i SPS-enheden, men der arbejdes på hurtigst muligt at få behandlet alle ansøgninger og sendt udstyr ud på skolerne. Efterskoleforeningen har en god dialog med SPS-enheden, der gør alt hvad de kan for at minimere generne for eleverne, der har brug for deres udstyr. Nyeste melding er, at Atea i denne uge er begyndt at sende udstyr til skolerne.

Hvis skolen har ubehandlede sager liggende, der er oprettet før sommerferien, så skriv eller ring til SPS-enheden i Undervisningsministeriet, eller hold øje i SPS2005 med, hvornår it-udstyret er klar til bestilling.

Alt it-udstyr skal fremadrettet bestilles ved Atea. Selve måden, skolen bestiller på, er ikke anderledes end normalt – dvs. udstyr skal fortsat bestilles elektronisk i SPS2005.

Henvendelser omkring manglende levering, anvendelse, ombytning og reparationer af it-udstyr skal fremover rettes til Atea. Det gælder også, hvis der er tale om udstyr, der tidligere er leveret af MV Nordic. Her og nu bør I dog kun kontakte Atea, hvis der er helt konkrete spørgsmål til en specifik sag.

Kontakt til Atea:

Telefon: 7021 1286
Mail: servicedesk@atea.dk

Kontakt til SPS-enheden:

Telefon: 33926003
Mail: sps@stukuvm.dk

SPS-enheden lægger løbende nyheder på deres hjemmeside. Vær opmærksom på, at nyhederne ligger i bunden af siden.

Læs mere om administration af hjælpemidler på denne side, hvor der også er vejledninger til bestilling m.v.

Mere generelle spørgsmål eller kommentarer kan stilles til Sine Eggert, se@efterskolerne.dk 33179768