I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2018 blev overenskomstparterne på statens område enige om at oprette en ny kompetenceudviklingsfond, Den Statslige Kompetencefond, der afløser de tidligere kompetencefondsmidler, som bl.a. Efterskoleforeningen har administreret. De nye fondsmidler skal søges via et digitalt ansøgningsskema på Kompetencesekretariatets hjemmeside. Der åbnes for ansøgninger d. 4. september.

Den Statslige Kompetencefond støtter mange former for kompetenceudvikling. Det kan være et kursus, en hel uddannelse eller en anden aktivitet, der styrker kompetencerne i arbejdet. Tilskud ydes til for eksempel uddannelses- og kursusgebyr, materialer og transport- og opholdsudgifter.

Der er ingen faste ansøgningsrunder, og man søger derfor løbende. Man skal dog være opmærksom på, at man skal søge senest dagen før lærerens kompetenceudvikling begynder. Fonden har på deres hjemmeside oplyst en forventet sagsbehandlingstid på 14 dage.

De endelige kriterier er ved at blive fastlagt og vil være klar, når der åbnes for ansøgninger d. 4. september.

Læs mere på Kompetencesekretariatets hjemmeside

På Efterskoleforeningens hjemmeside vil vi også løbende orientere om kompetencemidlerne.