Onsdag morgen kom det endelige finanslovsforslag, som nu afventer Folketingets snarlige vedtagelse. I store træk er den endelige finanslov identisk med det udspil, som kom i finanslovsforslaget tidligere på året.

I orienteringsbrevet, som BUVM har sendt til alle skoler onsdag, er det skitseret, hvordan de enkelte takster er reguleret i forhold til blandt andet pris- og lønindeks.

Hvad angår tillægstaksterne på ordblinde- og specialefterskolerne, er der en lille overraskelse i forhold til de foreløbige vurderinger, vi selv har foretaget på baggrund af vores survey. Vi havde forudset et fald i tillægstaksterne, men heldigvis for skolerne er disse takster steget lidt.

Til gengæld er specialundervisningstaksten for almene efterskoler faldet en del. På grund af stigende aktivitet på området, at taksten er faldet ca. 7 procent i forhold til 2020. Inklusionstaksten holder stort set samme niveau som i 2020.

Den store nyhed er, at der er afsat ekstra midler til individuel supplerende elevstøtte til elever på ordblindeefterskolerne. Dette forventes at træde i kraft fra næste skoleår, men der afventes en lovændring, som skal på plads, før midlerne kan fordeles til skolerne. Dette initiativ kommer fra BUVM.


Forskellen i taksterne fra 2020 til 2021 kan ses i denne oversigt:

Takstkataloget kan hentes her

Orienteringsbrevet kan hentes her