I forlængelse af overenskomstforhandlinger 2018 blev overenskomstparterne uenige om forståelsen af, hvem der har ret til betalte spisepauser. Arbejdstagersiden forstod det sådan, at det gjaldt samtlige institutioner, men Moderniseringsstyrelsen mente, at der kun gjaldt dem, der i forvejen havde haft betalte spisepauser. Sagen skulle have været for en voldgift, men der er nu i stedet indgået forlig.

Forliget giver arbejdstagersiden ret. Dog er enkelte områder, der ikke har noget med efterskoler at gøre, fortsat undtaget. Parterne blev også enige om, at på de institutioner og skoler, hvor det hidtil ikke har været betalt spisepause, gælder retten først fra 1. august 2020, og der kan ikke blive tale om efterbetaling.

Det er vores opfattelse, at det ikke er en problemstilling på ret mange efterskoler, idet der er fundet gode løsninger på dette allerede, enten som en mangeårig praksis eller i forlængelse af overenskomstforhandlingerne 2018, fx i form af pausetidsakkorder.

Lærerne har ikke krav på, at der på forhånd er afsat et bestemt antal minutter pr. dag til en spisepause. Men den spisepause, der afholdes på skolen, skal medregnes i arbejdstiden. Lærerne har ikke fri i pausen, men skal stå til rådighed og kan ikke stille krav om at være elevfri i spisepausen. Der er således tale om en opgørelsesbestemmelse, ikke om en planlægningsbestemmelse.

For det teknisk administrative personale gælder almindeligvis, at de som følge af deres ansættelseskontrakt har ret til en betalt pause, hvor de også skal stå til rådighed.