Nogle uddannelsesinstitutioner, herunder efterskoler, oplever indimellem fnat blandt eleverne. Hvis elever får fnat, bør skolen som det første læse Sundhedsstyrelsens informationsmateriale om håndtering af fnat på efterskoler. Find Sundhedsstyrelsens vejledning her.

Hvis fnat spreder sig så meget, at skolen vurderer, at alle elever skal sendes hjem for en periode, skal skolen orientere Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Henvendelse om fnat kan rettes til Efterskoleforeningens konsulent Hanne Lautrup, tlf. 33179582.