Vi skrev i det seneste administrative nyhedsbrev, at skolerne løbende skal søge om refusion af fleksjobberes indefrosne feriepenge. Dette skal ske sammen med den almindelige ansøgning om lønrefusion, også selvom skolen endnu ikke har betalt til Lønmodtagernes Feriemidler (fonden). Se nyheden her.

Nogle kommuner afviser at betale refusion
Det har i nogle tilfælde givet anledning til problemer med refusion for fleksjobbere på gammel ordning (fleksjobbere ansat før 2013), hvor der også skal søges refusion hos kommunen. Da skolerne endnu ikke kan indbetale til fonden, vil nogle kommuner på nuværende tidspunkt ikke udbetale refusion for de feriepenge, der skal indefryses.

Dette berører kun fleksjobbere på månedsløn, hvorimod kommunerne – efter vores oplysninger – gerne løbende refunderer for fleksjobansatte på timeløn. Det skyldes, at skolerne for den gruppe løbende afregner feriepenge til FerieKonto.

I de tilfælde, hvor en kommune afviser at betale refusion for de feriepenge, der skal indefryses, har de berørte skoler efterfølgende oplevet problemer i forbindelse med ansøgningen om refusion hos Fleksbarsel. Fleksbarsel har nemlig ikke villet betale refusionen, før det var afklaret, hvor meget refusion kommunen udbetalte.

Beløbet må skønnes
Fleksbarsel har imidlertid nu forholdt sig til problemstillingen. De oplyser, at hvis kommunen ikke vil betale, så skal skolen skønne refusionsbeløbet fra kommunen, når der indberettes. Når udbetalingen fra kommunen modtages, skal skolen så efterregulere tilbage til de kvartaler, det er muligt at efterregulere for. Hvis resten ikke passer, kan der ikke gøres noget ved det, da der kun kan efterreguleres 14 måneder tilbage.

Ansøg kommunen og gem dokumentation ved afslag
Vi anbefaler, at skolerne altid søger refusion hos kommunerne af de feriepenge, der skal indefryses, inden der søges ved Fleksbarsel. Mange kommuner udbetaler uden problemer, og andre gør det efter en dialog. Hvis skolen får afslag, så anbefaler vi, at skolen gemmer dokumentation for forløbet. Så er dokumentationen i orden, hvis kommunen senere skulle mene, at der ikke er søgt rettidigt.