Det er vigtigt, at skolerne er opmærksomme på de risici, der er forbundet med skolens aktiviteter og udvikler en sikkerhedskultur, som både ansatte og elever kender til. Det skal være lærerigt, sjovt og udfordrende at gå på efterskole – men ikke farligt.
Efterskoleforeningens skabelon hjælper med at udarbejde en sikkerhedsprocedure for de ude-aktiviteter skolen tilbyder som f.eks. kan bruges i forbindelse med skilejrskole, cykelture, kontaktgruppeture, kano- og kajakture, friluftsaktiviteter og andre udeaktiviteter.

Læs mere om risikobetonede aktiviteter og find en skabelon til en sikkerhedsinstruks her