I seneste nyhedsbrev oplyste vi om den nye forældreansvarslov, der forventes at træde i kraft 1. april 2019. Herefter vil det blive muligt for forældre, der er enige om det, at aftale delt bopæl for deres børn.
Har man aftalt delt bopæl, kræves der også enighed mellem parterne, når der skal træffes afgørelse om overordnede forhold i barnets daglige liv.

Vi er som følge heraf blevet stillet spørgsmålet om, hvordan elevstøtten ved delt bopæl i så fald skal beregnes. Vi har fået følgende svar fra Undervisningsministeriet:

”Aftale om delt bopæl har alene betydning for forældrene og for forholdet imellem dem. Barnet vil således fortsat kun være bopælsregistreret i CPR-loven på én adresse efter reglerne om registrering af bopæl i CPR-loven. Løsningen er dermed i overensstemmelse med principperne for folkeregistrering (bopælsregistrering) i CPR efter CPR-loven, hvorefter man kun kan have én folkeregisteradresse."...

Den foreslåede tilføjelse af markering i CPR af, at der er delt bopæl, viser således, at barnets forældre efter den familieretlige lovgivning har aftalt delt bopæl, men ændrer ikke ved selve bopælsregistreringen i CPR. Barnet har således som hidtil kun én folkeregisteradresse i CPR, og en stillingtagen til barnets bopælsregistrering i CPR behandles efter CPR-loven.”…


Der er således forskel på bopælsregistrering jf. Forældreansvarsloven og jf. CPR-loven. I forhold til CPR-loven kan man stadig kun have en folkeregisteradresse, og denne adresse danner grundlag for sociale ydelser og altså også beregning af statslig elevstøtte.