Overenskomstparterne har aftalt, at der pr. 1. januar 2019 træder en ny ordning i kraft, hvor medlemmer af Pensionsordningen for lærere og ledere i friskolen og efterskolen (tidligere Efterlønskassen) optjener et engangsbeløb, der beregnes for de kvartaler, man udskyder pensioneringen.

Når man fratræder, beregner og udbetaler Udbetaling Danmark beløbet samtidig med, at den første tjenestemandspension udbetales. Engangsbeløbet beregnes som 15 procent af den pensionsgivende løn på det slutskalatrin, pensionen bliver beregnet af. Skolen fortsætter med at indbetale pensionsdækningsbidrag så længe den pågældende er ansat – også efter at læreren/lederen har optjent 37 års pensionsalder.

Eksempel
En forstander har optjent 37 års pensionsalder den 1. januar 2019 og fratræder sin stilling den 1. maj 2019. Skolen indbetaler 15 procent i pension til den statslige tjenestemandspensionsordning af månedslønnen på sluttrin 48. Da forstanderen fratræder inden udløbet af andet kvartal, der løber fra april til og med juni, indgår dette kvartal ikke i ved beregning af engangsbeløbet. Engangsbeløbet beregnes derfor som 3 gange 15 procent af den pensionsgivende månedsløn på det skalatrin, som forstanderens tjenestemandspension beregnes af.

Læs hele aftalen her