Vejledningen opsummerer reglerne om orlovstyper, ret til fravær, dagpenge, pension og ferie under barselsorlov for ansatte omfattet af den statslige barselsaftale. Den er et koncentrat af Moderniseringsstyrelsens barselsvejledning fra 2012 samt de overenskomstaftalte ændringer, der er kommet siden 2012.

Find kvikvejledningen nederst i leksikonartiklen om barselsorlov her