At beskikke en lærer til at være censor er et kvalitetsløft af lærerens kompetencer. Læreren opkvalificeres i dialog og samarbejde med nye bedømmere, og den nye viden og erfaring bringes tilbage til skolen i form af en mere kvalificeret faglærer.

Krav og kvalifikationer til statslig beskikkelse
Hvis en lærer ønsker at blive beskikket censor i et fag, skal læreren have gennemført et undervisningsforløb, der fører frem til folkeskolens prøve i faget. Desuden skal læreren inden for de sidste 3 år have ført en klasse/et hold til 9.- og/eller 10.-klasseprøve i faget.

Derudover skal læreren kunne samarbejde konstruktivt, lytte og indgå i en dialog om bedømmelse af elevpræstationer på baggrund af vurderingskriterier i faget.

Det er skolelederen, der vurderer, hvilke lærere der er kvalificerede til opgaven og indstiller en lærer til at blive statsligt beskikket censor. Læreren udfylder et indstillingsskema – se skemaet her

Censorvejledning 2018
Censorvejledningen samler relevant information for arbejdet som statsligt beskikket censor.
Alle censorer og faglærere kan med fordel læse vejledningen.