Den korrekte måde at registrere skolen på i CVR-registeret er under virksomhedstypen ’Fonde og selvejende institutioner’.

Ved et hurtigt gennemsyn i registeret, kan man konstatere, at skolerne er registreret med virksomhedstypen ’Øvrige virksomhedsformer’.

Færre skoler er registreret som en ’Forening’ og er dermed sluppet for at indberette bestyrelsen som værende reelle ejere af virksomheden.

Men den korrekte måde at registrere skolen på i CVR-registeret er under virksomhedstypen ’Fonde og selvejende institutioner’. Når I har ændret virksomhedstypen, skal de skoler, som nu er registeret som forening samtidig angive bestyrelsen som reelle ejere.

Hvis skolen ikke er registreret korrekt i CVR-registeret, og de reelle ejere ikke er oplyst, skal skolens revisor oplyse om den manglende registrering i revisionsprotokollatet.

Det kan virke besynderligt, at betegne bestyrelsesmedlemmer på skoler som ”reelle ejere”, idet fonde og selvejende institutioner per definition ikke har ejere, men lovgivningen har set bort herfra. Betegnelsen ”reelle ejere”, benyttes om fysiske personer, der direkte eller indirekte kontrollerer fonden/institutionen.

Der er tale om implementering af et EU-direktiv, som bl.a. har til formål at forebygge hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.