Måske har revisoren gjort opmærksom på den manglende evaluering i forbindelse med udarbejdelse af revisortjeklisten.

Jf. Efterskoleloven skal bestyrelsen udarbejde en plan for skolens evaluering af dens virksomhed i forhold til værdigrundlaget. Skolen skal foretage denne evaluering mindst hvert andet år.

I praksis vil det oftest være ledelsen der udarbejder planen, som bestyrelsen behandler og godkender på et bestyrelsesmøde.

Hvad skal man evaluere?
I lovens § 1 står, at Skolernes virksomhed skal tilrettelægges ud fra deres selvvalgte værdigrundlag. Og således skal man evaluere, om der rent faktisk er sammenhæng mellem skolens tilbud om undervisning og samvær og dens værdigrundlag.

Nu kan et værdigrundlag være formuleret på meget omfattende vis, hvorfor det kan være en stor opgave at evaluere hele værdigrundlaget hvert andet år. Derfor kan man udvælge dele af værdigrundlaget, gennemføre en evaluering af disse, for næste gang, dvs. senest om to år, gennemføre en evaluering af andre dele af værdigrundlaget. Således vil man gennemføre evalueringer af skolens virksomhed set i forhold til det samlede værdigrundlag over tid.

Er der krav til metoden?
Nej. Metoden vælger man selv. Man kan foretage spørgeskemaundersøgelser blandt elever, medarbejdere og/eller forældre. Man kan også gennemføre fokusgruppeinterviews eller benytte andre former for evalueringsmetoder. Friheden til valg af metode er nærmest ubegrænset. Der kan være inspiration at hente på Danmarks Evalueringsinstituts hjemmeside www.eva.dk eller på læringsportalen www.emu.dk

Bogen ’Selvevalueringens hvide sejl’ fra 2003 af Peter Dahler-Larsen beskriver et udviklingsprojekt, hvor 13 frie kostskoler har deltaget i et udviklingsprojekt i UVM-regi med henblik på at fremme ideer og modeller til, hvordan skolerne kan gribe arbejdet med selvevalueringer an.

Fra Efterskoleforeningens side opfordrer vi til at gennemføre gode og konstruktive evalueringer, som man kan benytte i den fremtidige skoleudvikling. Ønsker skolen at eleverne skal deltage i evalueringen, kan det være en god idé at gennemføre den allerede i foråret, hvor elevernes kendskab til skolen er størst.