Som det fremgår af nyheden flere nettoarbejdstimer de to kommende skoleår, er der i skoleåret 2019/20 24,86 flere arbejdstimer til rådighed end normalt. I skoleåret 2020/21 er der 37 arbejdstimer mere til rådighed.

Det er vigtigt, at skolerne forholder sig til, hvordan denne øgede arbejdstid anvendes og inddrager medarbejderne og TR i en drøftelse heraf.

Artiklen har givet anledning til flere spørgsmål som søges besvaret nedenfor.

Kan det virkelig passe, at der kun er 16,64 feriedage til brug i sommeren 2020? Der plejer at være 25 feriedage. Hvor bliver de manglende feriedage af?

De indefryses.

Man optjener 25 feriedage i løbet af 12 måneder. Det gør man også efter den nye ferielov. Men på grund af overgangsordningen i forbindelse med den nye ferielov er der en optjeningsperiode på kun på 8 måneder fra 1. januar 2019 til 31. august 2019. Dette giver 16,64 feriedage til afholdelse i sommeren 2020.

Optjeningen i den efterfølgende periode fra d. 1. september 2019 til 31. august 2020 indefryses i en nyoprettet fond, og de penge får medarbejderne først, når de forlader arbejdsmarkedet. Skolen kan ikke udbetale dem til medarbejderen eller give fri i stedet for at indbetale pengene til fonden.

Fra d. 1. september 2020 optjener man så 2,08 feriedage pr. måned til løbende afholdelse. Disse dage er således ikke til rådighed for ferie i sommeren 2020 og vil normalt skulle gemmes til sommeren 2021.

Overgangsordningen er lagt an på at passe til den måde, som de fleste lønmodtagere holder ferie på, nemlig 3 ugers sommerferie, 1 uges efterårsferie og 1 uges vinterferie. Denne model passer bare ikke til skoler, hvor der normalt holdes 5 ugers ferie om sommeren.

I skriver der er 16,64 feriedage i sommeren 2020. Samtidig skriver I, at skoleåret 2019/20 indeholder 24,86 flere nettoarbejdstimer end normalt. Det svarer kun til 3,36 dage. Burde forskellen i nettoarbejdstiden ikke svare til forskellen mellem de 16,64 og 25 feriedage, dvs. 8,36 feriedage svarende til 61,86 timers øget nettoarbejdstid?

Nej.

Ved beregning af arbejdstiden i skoleåret 2019/20 skal man huske, at - i hvert fald hvis hovedreglen i organisationsaftalen følges - så ligger der 5 feriedage i starten af skoleåret (august 2019). Der er derfor 21,64 feriedage i skoleåret 2019/20 (5 dage i august 2019 og 16,64 dage i juli 2020).

Kan ferien placeres anderledes end med 20 hverdage i juli og 5 hverdage i august?

Ja.

Det er fortsat muligt at varsle lærernes ferie placeret anderledes end den placering, der følger af organisationsaftalen § 23.

Dette skal varsles inden udgangen af marts måned forud for sommeren (f.eks. varsles inden udgangen af marts 2019 for ferie i sommeren 2019). Selvfølgelig gerne så hurtigt som muligt - særligt hvis placeringen er anderledes, end lærerne er vant til fra tidligere år.

Det er et krav, at der er mindst 3 ugers sammenhængende ferie i sommerperioden, dvs. fra 1. maj til 30. september).

Hvornår skal ferien for 2020 varsles?

Selvom den officielle frist er inden udgangen af marts 2020, så bør det drøftes og der skal tages stilling placeringen allerede her i foråret 2019 i forbindelse med planlægningen af skoleåret 2019/20.

Normalt er der 25 feriedage af gøre godt med pr. skoleår. Men som det fremgår af orienteringen i sidste Administrativt Nyt, så er der kun 16,64 feriedage i sommeren 2020, og det går ud over antallet af feriedage i både 2019/20 og 2020/21.

Som det følger af orienteringen i det seneste nyhedsbrev, anbefales det, at de øvrige fridage i sommeren 2020 gives som nul-dage, så lærerne har lige så mange dages frihed i sommeren 2020 som sædvanligt, men at lærerne til gengæld arbejder tilsvarende mere fordelt over resten af de to berørte skoleår.

Behøver skolen fordele den øget arbejdstid over to skoleår?

Det er faktisk muligt at lade hele den øgede arbejdstid indgå i skoleåret 2019/20. Dette kan ske ved, at de 16,64 feriedage placeres med 11,64 feriedage i juli 2020 og 5 dage i august 2020.

Det vil dog give en samlet øget nettoarbejdstid på 61,86 timer for fuldtidsansatte lærere i skoleåret 2019/20. Det må af hensyn til lærerne anbefales at fordele arbejdsbelastningen over de to skoleår.

Hvad med det teknisk-administrative personales (TAP) ferie?

Mange TAP følger lærernes ferieafholdelse med 5 ugers ferie placeret om sommeren. Dette står også anført som standardvilkår i Efterskoleforeningens skabeloner til TAP-ansættelsesbreve.

Holder en TAP mere end 16,64 feriedage i sommeren 2020, giver det samme udfordringer som ovenfor, og der skal arbejdes yderligere timer resten af året, hvis der skal holdes lige så meget fri, som man plejer.

Mange TAP holder imidlertid ferien mere spredt ud over året. Holdes der f.eks. kun 3 ugers ferie om sommeren, kan den løbende optjening af 2,08 feriedage pr. måned fra 1. september 2020 benyttes sammen med de overskydende (16,64 -15) = 1,64 feriedage til løbende ferieafholdelse.

Det er også muligt med den nye ferielov at holde ferie på forskud, inden den er optjent. Man vil derfor godt kunne holde f.eks. 5 feriedage i uge 42 i 2020 optjent efter den nye ferielov.

Men man skal være opmærksom på, at holder man den optjente ferie løbende, så mangler den til sommeren 2021, hvis man skal holde fri der i en længere periode.