Det korte svar på hvilke krav der gælder for undervisning i prøveperioden er: De samme som i alle andre kursusuger i skoleåret
Ude på efterskolerne er man naturligvis udfordret på de personalemæssige resurser i prøveperioden, både fordi skolerne selv afholder prøver, men også samtidig har lærere, der virker som censorer på andre skoler.

Vi har skrevet et notat med gode råd og vejledning, som du kan finde her