Individuel supplerende elevstøtte beregnes pr. 1. januar 2019 med udgangspunkt i årselevtallet for elever i de 10 nederste indkomstintervaller. Desuden ændres udbetaling af støtten fra én årlig udbetaling uden regulering til en ordning, der minder om den statslige elevstøtte, dvs. månedligt forskud samt fire kvartalsvise reguleringer. I vejledningen gennemgås de nye regler.

Vi forklarer også, hvorfor der nogle gange tales om de 10 nederste intervaller og andre gange om de fem nederste intervaller. Det er der en simpel forklaring på, som kan være god at kende.
Læs mere her om individuel supplerende elevstøtte. Vejledningen findes her

Kontakt Bjarne Bundsgaard Nielsen, bn@efterskoleforeningen.dk 33179766 eller Sine Eggert, se@efterskoleforeningen.dk 33179768 ved spørgsmål