Har I på skolen - alene eller sammen med andre skoler - eller i regionen afholdt et kursus/temadag/faglig dag, eller har I planlagt et til foråret, så er der stadig masser af penge i vores kursuspulje.

Der ydes tilskud til dokumentbare undervisningsrelaterede udgifter (eksempelvis løn/honorar/transportudgifter til oplægsholder, lokaleleje m.v.), og der bevilges op til 60,- kr. pr. deltager for hver time med fagligt indhold.

EKSEMPEL: En temadag med 7 timers fagligt indhold for 15 lærere kan udløse et tilskud på 6.300 kr., der kan bruges til udgifter til f.eks. en ekstern oplægsholder.

Kurset kan både være internt, dvs. afholdt som et lukket arrangement kun for skolens ansatte, eller henvendt til en åben målgruppe med deltagelse af flere skoler. Vi prioriterer de åbne kurser, men da der er en del midler i puljen, vil interne arrangementer også kunne få tilskud.

Interne kurser skal have et omfang på mindst 7 timer, mens åbne kurser skal have et omfang på mindst 4 timer for at kunne udløse tilskud. Der skal være mindst 10 deltagere, for at der kan opnås tilskud.

Læs mere om reglerne her, hvor du også finder ansøgningsskemaet.

Kontakt Bente Toft Henriksen på bth@efterskoleforeningen.dk eller 33 17 95 87 for yderligere informationer.