Satserne fremgår af Finansministeriets cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2019.

De vigtigste satser er:
Kørsel
Almindelig godkendt kørsel i Danmark og kørsel i udlandet: 1,98 kr. pr. km
Kørsel i henhold til bemyndigelse i Danmark ind til 20.000 km i et kalenderår.: 3,56 kr. pr. km.
Over 20.000 km i et kalenderår: 1,98 kr. pr. km.

Time- og dagpenge på tjenesterejser i Danmark
Fuld dagpengesats for tjenesterejser over 24 timer: Pr. døgn 436 kr. Timer herudover: Timepenge 18,17 kr. Satsen reduceres til 109 kr. pr. døgn, hvis skolen betaler alle måltider. Fradraget for betalte måltider udgør 15 % for morgenmad (65,40 kr.) og 30 % for frokost og for middag (2 x 130,80 kr.). Det samlede fradrag for samtlige betalte måltider udgør således 327 kr.

Time- og dagpenge på tjenesterejser i udlandet (bemærk, nogle lande kan have lavere satser, se cirkulæ-rets bilag 3)
Fuld dagpengesats for tjenesterejser i udlandet over 24 timer: Pr. døgn 509 kr. Timer herudover: Timepenge 21,21 kr. Satsen reduceres til 127,25 kr., hvis skolen betaler alle måltider. Fradraget for betalte måltider udgør 15 % for morgenmad (76,35 kr.) og 30 % for frokost og for middag (2 x 152,70 kr.). Det samlede fradrag for samtlige betalte måltider udgør således 381,75 kr.

Ovennævnte beløb kan udbetales skattefrit, når der er hjemmel til det i overenskomsten - herunder cirkulæret om tjenesterejseaftalen.
Se cirkulære om satser for tjenesterejser i 2019
Cirkulære om tjenesterejseaftalen