Men geografisk skoletilskud kommer først til udbetaling efter vedtagelsen af loven. Og loven træder efter planen først i kraft 1. marts 2019 og tilskuddet vil derefter blive reguleret, så skolerne får hele tilskuddet i 2019.

Følgende er blev sat ind i lovforslaget:

”Forslaget om et nyt geografisk skoletilskud, jf. lovforslagets § 1, nr. 1, er indarbejdet i regeringens forslag til finanslov for 2019. Det følger af regeringens forslag til finanslov for 2019, at det nye tilskud vil skulle have virkning for et helt finansår startende pr. 1. januar 2019. Som følge af at lovforslaget først træder i kraft den 1. marts 2019, vil udbetaling af geografisk skoletilskud månedsvis forud på baggrund af aktiviteten i det skoleår, der slutter i året før finansåret, dvs. skoleåret 2017-2018, afvente vedtagelse og ikrafttræden af den fremsatte lovændring i lovforslagets § 1, nr. 1. De månedsvise udbetalinger forud af det geografiske skoletilskud vil efter vedtagelse og ikrafttræden af lovforslagets § 1, nr. 1, blive reguleret, så en efterskole i 2019 vil kunne modtage den fastsatte takst for geografisk skoletilskud på finanslov for 2019. Med forslag til finanslov for 2019 vil en efterskole i 2019 kunne modtage 182.000 kr. i geografisk skoletilskud.”