I vil modtage to eksemplarer, og tanken er, at det ene eksemplar skal være på skolen, og at skolen forærer formanden det andet.

Efterfølgende kan skolernes bestyrelser rekvirere flere eksemplarer, hvis de ønsker det.

Teksten om den gældende lovgivning er blevet grundigt redigeret, og afsnittene om bl.a. regnskab og revision, årshjul og bestyrelsens forretningsorden er blevet foldet yderligere ud.

Vi håber, bestyrelserne tager godt imod den nye håndbog, og vi modtager gerne ros og ris, så vi evt. kan få den justeret inden næste oplag, hvis der er behov for det. Kontakt Bjarne Bundsgaard Nielsen bn@efterskolerne.dk

 

Håndbog