Med virkning fra 1. januar 2019 fik lederne deres egen organisationsaftale og er således ikke længere omfattet af samme organisationsaftale som lærere og børnehaveklasseledere.

Udgivelsen er tænkt som et praktisk opslagsværk, som udover Organisationsaftalen også indeholder alle relevante bestemmelser fra Fællesoverenskomsten.

Efterskoleforeningen har udarbejdet håndbogen i samarbejde med Danmarks Private Skoler, gymnasier og grundskoler, Dansk Friskoleforening, Foreningen af Kristne Friskoler og Frie Skolers Ledere. 

Som supplement til den trykte version vil vi lægge en pdf-udgave ud i vores leksikon. Her kan man også finde de reviderede ansættelseskontrakter og lønaftaleskemaer, som er en følge af overenskomstaftalen for ledere.