Et længe ventet ønske er nu blevet opfyldt: Fremover kan efterskolerne selv hente de elevstøtte-beregninger, som Børne- og Undervisningsministeriet plejer at sende til skolerne med posten. Beregningerne kan hentes i fagsystemet US2000.

Fremover sender Børne-og Undervisningsministeriet desuden elevstøtte-beregningerne direkte til elevens og forældrenes e-Boks, så man altså ikke længere skal udlevere dem til forældrene. I skal dog være opmærksomme på, at der kan være enkelte elever/forældre, der ikke har e-Boks. I de tilfælde skal skolen selv hente og udskrive beregningen fra US2000 og udlevere den til forældrene.

Alle efterskoler har torsdag morgen modtaget en mail fra Børne- og Undervisningsministeriet (afsender: KN.Agentsigner@uvm.dk) med en kort vejledning til, hvordan man henter beregningerne. Ministeriet vil senere følge op med en uddybende vejledning.

Har man spørgsmål her og nu, er man velkommen til at kontakte Wanpen Christiansen i ministeriet. Hun kan træffes på wanpen.christiansen@stukuvm.dk eller 33925052.

Man kan også kontakte Sine Eggert, se@efterskolerne.dk / 33179768, hvis der er problematikker, det skal rejses over for UVM.