Efter sommerferien begynder mange udenlandske elever på efterskolerne, ligesom en række danske elever kommer solbrune hjem fra udlandet lige inden efterskolestart. I denne artikel gennemgår vi de forhold, som skolerne skal være opmærksomme på i den forbindelse. Da reglerne er meget komplekse, og hurtigt kan ændre sig – ligesom de enkelte landes status ændres løbende – gennemgår vi ikke reglerne i detaljer, men prøver at skitsere de faktorer, man skal være opmærksom på.

Vi henviser til følgende hjemmesider for konkret information, landestatus m.v. Har man konkrete spørgsmål til enkeltsager, er man naturligvis velkommen til at kontakte Efterskoleforeningen. 

Udenrigsministeriets hjemmeside om rejser.

Politiets hjemmeside om rejser.

Regler for at rejse ind i Danmark
Det første, man skal være opmærksom på, er, hvorvidt en elev kan rejse ind i Danmark. Helt overordnet gælder det, at elever, der kommer fra ”åbne lande” i EU/Schengen, frit kan rejse ind i Danmark, mens elever fra ”karantænelande” i EU/Schengen samt lande i resten af verden skal have et anerkendelsesværdigt formål for at rejse ind i Danmark.

Da efterskoleophold opfattes som et anerkendelsesværdigt formål, er det også muligt for sidstnævnte gruppe af elever at rejse ind i Danmark, så længe de kan dokumentere opholdet. Til brug ved grænsekontrollen medbringes en kopi af skolekontrakten eller en bekræftelse fra skolen på, at eleven er optaget på efterskolen. Denne skabelon kan anvendes som dokumentation for, at eleven går på efterskole i Danmark.

Vær opmærksom på særregler for bl.a. elever fra Skåne, Halland, Blekinge og Sydslesvig.

Regler for test eller karantæne
Det andet, man skal være opmærksom på, er, hvorvidt der skal tages særlige forholdsregler for elever, der er bosat i udlandet i forhold til risiko for smitte. Her er der ingen officielle retningslinjer, som skal følges, men Udenrigsministeriet opfordrer kraftigt til, at man går i karantæne, hvis man kommer fra et land, som de fraråder ikke-nødvendige rejser til – igen med undtagelser, som man kan læse mere om på deres hjemmeside.

Elever, der har været på ferie i udlandet
En sidste problematik handler om elever, der har været på ferie i udlandet. Her er reglen, at elever skal blive hjemme i 14 dage efter en ikke-nødvendig rejse til lande, som det frarådes at besøge. De modtager i denne periode ikke fjernundervisning. Vær igen opmærksom på særregler for bl.a. ophold i egen ødegård/eget sommerhus i Sverige.