Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til det meste af verden. Undtaget lige nu er kun Grønland, Færøerne, Island, Norge og Tyskland. Hvis en medarbejder alligevel vælger at rejse til et land, der frarådes ikke-nødvendige rejser til, opfordrer myndighederne til, at medarbejderen er i selvisolation i 14 dage efter hjemkomst.

Skolens ledelse kan ikke nægte medarbejdere at holde ferie i et land, hvor Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til, men pga. coronakrisen må skolens ledelse godt spørge medarbejderne om deres sommerferieplaner.

Hvis en medarbejder rejser til et område, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til, kan ledelsen nægte at modtage medarbejderens arbejdskraft i perioden med selvisolation. Selvisolationen vil i så fald som udgangspunkt være uden løn.

Skolens ledelse bør dog gå i dialog med medarbejderen, og hvis medarbejderen kan løse sine opgaver hjemmefra, opfordres skolen til at imødekomme det. Medarbejderen har krav på løn, når arbejdet kan varetages hjemmefra.

Hvis en medarbejder rejser til et område, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til, og medarbejderen bliver syg med covid-19 i forbindelse med rejsen, kan der være tale om selvforskyldt sygdom. I den situation vil der som udgangspunkt være tale om lovligt forfald, men medarbejderen vil ikke have ret til løn under sygdom.

Ledelsen bør gøre medarbejdere opmærksom på gældende regler forud for sommerferien.