Mange skoler har i sommerperioden udlejet skolen til organisationer, der arrangerer sommerkurser for børn, unge og deres familier. De retningslinjer, som i denne sammenhæng skal følges, er nu offentliggjort, og de ligner til forveksling efterskolernes retningslinjer med inddeling i familiegrupper og fokus på hygiejne, afstand m.v.

I et tidligere nyhedsbrev har vi gjort opmærksom på forskellen på, om der er tale om

1) et tilskudsudløsende sommerkursus inden for Efterskoleloven

2) et kursus for børn og unge uden for loven, men som efterskolen arrangerer, eller

3) en situation, hvor en anden aktør lejer skolen til et sommerkursus.

De to første tilfælde er omfattet af de gældende retningslinjer for efterskoler. Det sidste tilfælde vil – hvis der er tale om kurser for børn og unge – være omfattet af de retningslinjer, som Kulturministeriet nu har udarbejdet for sommeraktiviteter for børn, unge og deres familier.

Spørgsmål til retningslinjerne skal rettes til Kulturministeriet.