Landets efterskoler modtog for kort tid siden et beløb til ekstraordinære udgifter til rengøring i 2020 i forbindelse med coronakrisen. Det fremgår af det medsendte brev, at skolerne skal indsende en ’tro og love’-erklæring om, at midlerne er brugt til formålet.

Børne- og Undervisningsministeriet vil senest til august udarbejde en skabelon, som skolerne kan benytte. De sender en mail med et link til skabelonen, når den er klar. Skolerne behøver altså ikke at foretage sig yderligere, før ministeriet skriver.