Årsnorm for fuldtidsansatte lærere på efterskoler: 
Bemærk at tallene kan være anderledes for lærere på frie grundskoler.

Aarsnorm 

*Antallet af feriedage i skoleårene 19/20 og 20/21 er anderledes end normalt på grund af overgangsordningen i forbindelse med den nye ferielov. Antallet af feriedage de på gældende skoleår er i skemaet beregnet ud fra, at skolen normalt har placeret ferien med 20 hverdage i juli og 5 hverdage i august. Har skolen en anden placering af ferie kan antallet af feriedage – og dermed også årsnormen – afvige fra ovenstående. Se nærmere her

** I skoleåret 21/22 skal 2. juledag regnes som en S/H dag, selvom det er en lørdag.

Den 14. februar 2020: Som følge af ændringen i lærernes organisationsaftale om feriens placering er antallet af feriedage i 20/21 rettet fra 20 til 23. Nettoårsnormen er derfor 1694,6 timer.