Baggrunden herfor er en markant præmiestigning i den hidtidige ordning i Mølholm fra 2.450 kr. til 3.299 kr. årligt.
Den nye aftale er forhandlet på plads med Dansk Sundhedssikring (DSS) og har en årlig præmie på 2.495 kr., med præmiegaranti de næste to år og en maxstigning på 10 % i år tre. Denne nye aftale kan benyttes af samtlige medarbejdere på skolen, det vil sige både TAP, lærere og ledere.

Ægtefælle / samlever koster årligt 2.495 kr.
Frivillig børnedækning koster årligt: 700 kr. (samlet pris for alle børn under 21 år)

Willis Towers Watson sender informationsbreve til alle berørte medarbejdere via skolens sekretær, som bedes videreformidle dette. Dette gælder dog kun de medarbejdere samt evt. ægtefæller/samlevere, som har tilmeldt sig via Willis Towers Watson. Medarbejdere som har tilmeldt sig uden om Willis skal selv sørge for at blive tilmeldt i DSS
Hvis I har spørgsmål så kontakt venligst Lone Irring Thomsen hos Willis Towers Watson på LoneIrring.Thomsen@WillisTowersWatson.com

Kun tilladt med træk i nettolønnen
Om sundhedsforsikringer gælder generelt, at skolerne kan tilbyde medarbejderne, at skolen etablerer og administrerer en sundhedsforsikringsordning og trækker bidraget til ordningen af de tilsluttede medarbejderes nettoløn.
Det er ikke muligt at tegne helt eller delvist arbejdsgiverfinansierede sundhedsforsikringer for ansatte på efterskoler.
Det er muligt at tegne sundhedsforsikringen via Willis hos Dansk Sundhedsforsikring (DSS). Det er ikke et krav for at benytte tilbuddet, at skolen i øvrigt er med i forsikringsprogrammet eller pensionsprogrammet gennem Willis.