Ungdommens Udannelsescentre -UU´erne- kan se på deres opmærksomhedslister i optagelse.dk, at der er mange efterskoler, der mangler at afhente alle ansøgningerne i optagelse.dk

Dette er hermed en venlig reminder om at få det gjort hurtigst muligt.