I skoleåret 2017-18 var der 12 elever, der søgte og modtog støtte og i skoleåret 2018-19 var der 9 elever, der søgte og modtog støtte.  

Indholdet af startpakkerne varierede fra cykler, computere, lommeregnere og skoleredskaber til personlige beklædningsgenstande m.m. Bortset fra cyklerne, som forbliver efterskolernes ejendom til genbrug for næste års grønlandske elever, beholder eleverne indholdet af startpakkerne som deres personlige ejendom efter skoleårets udløb.  

Budgettet for det kommende skoleår, 2019-20 skønnes at kunne dække behovet hos et tilsvarende antal elever som sidste år. Startpakker uddeles efter princippet ”først til mølle” og med maksimalt kr. 5.000 pr. elev.   

Sådan gør du
Ansøgning og bevilling af startpakker sker således: 

1. Startpakker kan kun søges til elever, der får hele skoleopholdet betalt af Selvstyret. 
2. Skolernes ledelse udarbejder sammen med eleven en liste over de genstande, som vil være nødvendige for elevens deltagelse i skoleforløbet og med et budget for indkøb af nye eller brugte genstande. Er der flere elever, udarbejdes individuelle lister pr. elev, og de sendes til Gentofte Rotary Klub på nedenstående adresse. 
3. Godkendelse fremsendes til skolen fra Gentofte RK.
4. Skolen indkøber startpakkens indhold, og fremsender kvitteringer på alle dele til Gentofte RK med oplysning om skolens bankkonto.
5. Efter gennemgang af kvitteringer overfører Gentofte RK beløbet til dækning af skolens udlæg. 

I mange tilfælde kan elevens akutte behov dækkes for færre kroner end de maksimale 5.000, hvilket naturligvis vil være kærkomment, da det giver mulighed for at hjælpe flest muligt.  

Kontakt
Gentofte Rotary Klub, Projekt- og Foundation udvalget: Lars Møller, mobil telefon +45 21604356, mail: LM@BRLM.dk