Tilsynet omfatter blandet andet uanmeldt besøg på seks efterskoler. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har orienteret alle skoler om tilsynet i en e-mail af 25. april.

Formålet med tilsynet er at undersøge, hvorvidt skolerne lever op til kravet om 5 hele undervisningsdage og 21 timers undervisning om ugen i perioden med prøveafholdelse. Begrebet ’læseferie’, som kendes fra folkeskolerne, er ikke en mulig praksis på efterskoler inden for tilskudsbekendtgørelsens rammer. Styrelsen har i forbindelse med tilsynet præciseret fortolkningen af, hvad der tæller med som undervisning i prøveperioden.

Styrelsens præcisering af reglerne kan ses her: Regler for efterskolers tilbud om undervisning og aktiviteter i prøveperioden.pdf