Børne- og Undervisningsministeriet har onsdag sendt skema og vejledning til ansøgning om udbetaling af forældrekompensation til alle skoler.

KomIT har tidligere på ugen rundsendt en vejledning, så skolerne kan administrere refusionsordningen i deres program, ligesom Efterskoleforeningen har udarbejdet et regneark, som mange skoler har benyttet.

Bemærk at skolerne kan anvende vores regneark eller et udtræk fra KomIT som dokumentation i stedet for at udfylde en ny liste til ministeriet. Benyttes en af de to muligheder, skal I blot udfylde stamoplysningerne øverst på ministeriets skema, henvise til bilaget med vores regneark og bede forstanderen underskrive ledelseserklæringen nederst.

Vi er klar til at rådgive i næste uge, hvor vi vil afholde et webinar, hvis der er behov for det, så skolerne kan få hjælp til udfyldning.

Deadline er rykket til 3. juni, men ministeriet vil behandle ansøgningerne i den rækkefølge, de modtager dem.

Ekstra midler til individuel supplerende elevstøtte
Midlerne fra den ekstra bevilling til individuel supplerende elevstøtte er på vej ud til skolerne, og vi har fået oplyst, at de bliver udbetalt på mandag. Skolerne vil få cirka 2.000 kr. pr. elev, der efter de sædvanlige regler udløser statslig elevstøtte.

Tilskud til rengøring på vej
I slutningen af april modtog alle skoler et brev fra undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) med nyheden om, at alle skoler vil få et ekstraordinært tilskud som følge af de øgede krav til rengøring i forbindelse med COVID-19. Midlerne fra denne pakke vil blive udbetalt direkte til skolerne, når pakken er endelig tiltrådt af finansudvalget. Skolerne skal altså ikke ansøge om at få del i midlerne. Vi kender desværre ikke tilskuddets størrelse.