Mange lærere og andre medarbejdere er på arbejde på skolerne i Kristi Himmelfartsdagene, hvor de ellers havde fri. Og andre – eller de samme – medarbejdere har i nedlukningsperioden arbejdet mindre, end de var ansat til.

Det giver anledning til en række spørgsmål, og vi har derfor beskrevet arbejdstidsreglerne for lærerne i denne forbindelse på Efterskoleforeningens hjemmeside om genåbning i afsnittet om Personaleforhold.

For det teknisk-administrativt personale (TAP) er reglerne ikke altid lige så entydige, idet disse normalt ikke er omfattet af en overenskomst. Vilkårene skal derfor udledes af deres ansættelseskontrakter eller kutyme på skolen. Mange skoler har afklaret dette med deres TAP, men har ledelsen brug for rådgivning i den forbindelse, så er I naturligvis velkomne til at henvende jer til Efterskoleforeningen.