Efterskoler, som tilbyder 8. klasse, skal fra skoleåret 2020/21 tilbyde undervisning, der leder frem til prøve i mindst et af følgende valgfag: håndværk og design, billedkunst, madkundskab eller musik. Den obligatoriske prøve i et af de fire valgfag bliver fremover én af de prøver, der skal aflægges for at bestå folkeskolens afgangseksamen efter 9. klasse.

Undervisningen
Undervisningen skal opfylde ’stå mål med’-kravet, men derudover bestemmer efterskolerne selv, hvilket eller hvilke fag der udbydes, og hvordan undervisningen organiseres. Fagene kan f.eks. tilbydes som obligatoriske fag eller som valgfag. Det er også muligt at indgå aftaler med erhvervsskoler om et samarbejde.

Hvad skal der prøves i?
Efterskoleeleverne har allerede i 7. klasse modtaget undervisning i mindst ét af de fire fag på deres tidligere skole – og det kan være fag, der ikke er tilbydes hos jer. Det fremgår imidlertid af prøvebekendtgørelsen, at ”prøveoplægget skal have været genstand for eller været anvendt i undervisningen i faget på skolen på henholdsvis 7. og/eller 8. klassetrin”. Konkret betyder det, at efterskolerne i sit prøveoplæg alene skal tage udgangspunkt i den undervisning, der er afholdt i faget/fagene i 8. klasse. Den undervisning, der er afholdt i 7. klasse på tidligere skole, skal altså ikke inddrages i prøven.

Vi har tidligere skrevet om den nye prøve her.

Læs mere om prøven her.

Læs mere om, hvordan de frie skoler specifikt skal forholde sig til prøven.

Læs mere om prøveoplæggene i de enkelte valgfag i prøvebekendtgørelsens bilag 1.

Ved yderligere spørgsmål kontakt Lis Brok-Jørgensen, konsulent, Efterskoleforeningen. lbj@efterskolerne.dk, tlf. 3317 9764