Arbejdsmiljøloven pålægger alle virksomheder en generel forebyggelsespligt. Det betyder, at alle skoler i forbindelse med coronakrisen skal sørge for at minimere eller begrænse risikoen for smitte mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og elever. Det sker ved, at skolen foretager en risikovurdering, hvor man afklarer risikoen for smitte blandt medarbejderne og blandt medarbejdere og elever. Dernæst udarbejder skolen en egentlig smitteforebyggelsesplan, som medarbejdere og elever skal informeres og instrueres om.

Det vil være naturligt, at arbejdsmiljøgruppen udarbejder denne forebyggelsesplan. Læs mere på hjemmesiden om genåbning under emnet arbejdsmiljø