Deadline for indberetning af standpunkts- og prøvekarakterer
Indberetning af standpunktskarakterer for 9. og 10. klasse til Karakterdatabasen skal ske mellem 10. og 15. juni. Indberet gerne karaktererne i så god tid, at de kan hentes ind på Optagelse.dk senest 15. juni, som er deadline for uddannelsesparathedsvurderingen.

Vi opfordrer til, at uddannelsesparathedsvurderingen afgives så tidligst som muligt efter 10. juni. Både af hensyn til de elever, som vurderes ikke-uddannelsesparate og derfor skal til optagelsesprøve, og af hensyn til de uddannelsesinstitutioner, som skal indkalde til optagelsesprøven. Elever, der vurderes ikke-uddannelsesparate, skal nemlig have foretaget en revurdering af uddannelsesparathedsvurderingen hos deres kommunale ungeindsats (KUI) inden 17. juni, og optagelsesprøverne ligger allerede mellem 19. og 29. juni.

Indberetning af standpunktskarakterer for 8. klasse skal ske i perioden mellem 20. juni og 25. juni.

Indberetning af prøvekarakterer, dvs. de standpunktskarakterer, der skal ophøjes til prøvekarakterer, skal ske mellem 16. juni og 19. juni.

Prøvekarakter i forbindelse ved den fælles bundne prøve i fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse
Skolerne skal give afsluttende standpunktskarakterer i hvert af fagene fysik/kemi, geografi og biologi. Den karakter, som skal ophøjes til prøvekarakter ved den bundne fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi og træde i stedet for en karakter ved denne prøve, skal findes ved et simpelt gennemsnit af de sidste standpunktskarakterer givet i henholdsvis fysik/kemi, biologi og geografi.
Der afrundes til nærmeste karakter i karakterskalaen. Ved X,5 rundes der op.

Afgangsbevis
I de fag, hvor en afsluttende standpunktskarakter ophøjes til en prøvekarakter, vil den samme karakter blive påført beviset to gange: både som standpunktskarakter og som prøvekarakter. Beviserne vil derfor ligne beviser fra tidligere skoleår og have samme retsvirkning til optagelse på en ungdomsuddannelse.

Læs mere
Find vejledning i afgivelse af afsluttende standpunktskarakterer i 9. og 10. klasse i grundskolen her.
Følg med på ministeriets hjemmeside under punktet ”Prøver, eksamen og test”.
Optagelsesprøver til de gymnasiale uddannelser