27. marts 2019

Markant lønfremgang til TAP’er

Efterskoleforeningen har undersøgt løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale.

25. marts 2019

Nyt om midler til kompetenceudvikling

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2018 blev overenskomstparterne på statens område enige om at oprette en ny kompetenceudviklingsfond, Den Statslige Kompetencefond.

25. marts 2019

Husk udtalelse fra PPR for elever, der har behov for specialundervisning for skoleåret 2019/20

Skemaet, der kan supplere udtalelsen fra PPR, finder du på Efterskoleforeningens hjemmeside.

25. marts 2019

Nu kan du søge midler til pædagogisk udvikling for skoleåret 2019-20

Ansøgningsfristen for tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter samt orlov med fri vikar er onsdag den 24. april, og der er masser af penge i puljen.

21. marts 2019

Forældrebladet udkommer første skoledag i august 2019

Efterskolerne skal selv bestille bladet - det kommer ikke automatisk! Sidste frist for bestilling er den 1. juni 2019

21. marts 2019

Mere om den nye ferielov og nettoarbejdstid

Ferie skal som hovedregel afvikles i hele dage. Men det er muligt at aftale afvikling af 16,64 feriedage i sommeren 2020, hvis man aftaler det.

21. marts 2019

Mens vi venter på den nye organisationsaftale for ledere

Som en del af overenskomstforhandlingerne i 2018 blev det aftalt, at lederne på efterskoler og frie grundskoler får deres egen organisationsaftale adskilt fra lærernes. Den blev aftalt til at træde i kraft 1. januar 2019. Men organisationsaftalen er endnu ikke udkommet, og derfor må skolerne ikke administrere efter den endnu.

11. marts 2019

Ny vejledning om prøver på særlige vilkår og fritagelse

Undervisningsministeriet har lavet en opdateret vejledning, hvor der blandt andet er præcisering af ordblinde elevers muligheder for prøver på særlige vilkår

11. marts 2019

Ny løntabel pr. 1. april 2019

Lønningerne stiger. Vi har derfor udarbejdet en løntabel, du kan hente her.

11. marts 2019

Todelt kontingentmodel i urafstemning

På årsmødet blev det vedtaget, at skolernes kontingent til efterskoleforeningen fremover skal være todelt. Modellen kommer nu i urafstemning, skolens bestyrelsesformand har fået invitationen direkte i indbakken.

11. marts 2019

Nye tilskudsbreve

De nye tilskudsbreve har voldt mange kvaler for sekretærerne ude på efterskolerne. Nu kan du få hjælp til at tyde indholdet