I forbindelse med optag af nye elever for kommende skoleår 2019/20, skal der indhentes udtalelse fra PPR i elevens tidligere skolekommune for elever, der har behov for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i mindst ni ugentlige timer.
Efterskoleforeningen anbefaler, at skolen og PPR desuden udfylder det skema, som er udarbejdet til formålet, og som kan bruges som en forside til selve udtalelsen. Du finder skema og vejledning på Efterskoleforeningens hjemmeside:

For almene efterskoler her

For ordblinde- og specialefterskoler her

For elever, der modtager specialundervisning, skal der også udarbejdes en plan for specialundervisningsindsatsen. Efterskoleforeningen har udarbejdet et forslag til en plan, der kan anvendes eller som man kan lade sig inspirere af i skolens arbejde med at dokumentere indsatsen.

For elever, der modtager et inklusionstilbud, skal der udarbejdes inklusionsplaner, men ikke indhentes udtalelse fra PPR.
Læs mere om inklusionstilskud her, hvor du også finder et forslag til en plan, der kan anvendes.

Har du spørgsmål til inklusions- og specialundervisningstilskud, samarbejde med PPR eller lignende kan du kontakte Sine Eggert på 33179768 eller se@efterskoleforeningen.dk